18 wat kost gokken jou logo

Gokadvertenties aanwezig. Opt-out voor deze site? klik hier

Invoering

Dit privacybeleid zal je helpen begrijpen hoe wij de gegevens, die je ons verstrekt wanneer je onze website bezoekt, gebruiken en beschermen.

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd moeten wijzigen om bij te blijven met de best practices. Aangezien het voor ons onmogelijk is om je te laten weten wanneer we dergelijke wijzigingen doorvoeren, raden we je aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

We willen je in staat stellen om vrij te beslissen of je onze site wilt blijven gebruiken, daarom raden we je aan ons privacybeleid zorgvuldig te lezen en je beslissingen daarop te baseren.

Wij, bij Leadstar Media, zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze websitebezoekers, daarom hebben we strikte privacyregels en -procedures in ons bedrijf en voor het beheer van onze websites.

Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: privacy@leadstarmedia.com.

HOE WE GEGEVEN VERZAMELEN

We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en website navigatie, timing, frequentie en gedragsinformatie over uw gebruik van onze website.

Bovendien zijn we, als gevolg van recente wijzigingen in de regelgeving in Nederland, verplicht om uw leeftijdsgroep en voorkeuren voor zelfuitsluiting te verzamelen. Leeftijdsgegevens vallen normaal gesproken onder de noemer ‘persoonlijke gegevens’ en mogen niet verzameld worden. Daarom worden leeftijdsgegevens alleen verzameld als onderdeel van een breed gedefinieerde leeftijdsgroep en bevat de verzamelde data geen voor ons identificeerbare persoonsgegevens.

WAAROM WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

Onderzoek en analyse - We kunnen je gebruiksgegevens verwerken om het gebruik van onze website te analyseren en om statistieken te produceren met betrekking tot de gebruikersstroom om de interacties met onze website te begrijpen.

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het bewaken, ondersteunen en verbeteren van onze website en ons bedrijf in het algemeen, evenals het controleren van onze relaties met derden, het berekenen van verschuldigde betalingen en het opsporen van fraude.

Om uw voorkeuren op te slaan: De verwerking van sommige van uw gegevens is nodig om uw voorkeursgebruikersprofiel te creëren (op basis waarvan we u niet afzonderlijk kunnen identificeren) met als enig doel ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de gokleeftijd en dat we uw wensen rondom mogelijke opt-out van advertenties kunnen inwilligen.

Om interacties met de websites van onze partners te registreren (als u een van de websites van onze partners hebt bezocht, zich hebt geregistreerd op de websites van een van onze partners, of hebt deelgenomen aan spelactiviteiten na een bezoek aan een website van een van onze partners).

Belangrijk!! Dit soort gegevens worden op geaggregeerd niveau verwerkt en kunnen niet aan uw identiteit worden gekoppeld. Ze worden dus verwerkt als onderdeel van een groter geheel aan data.

Voor statistische doeleinden kunnen we gegevens over uw activiteiten op de websites van onze partners verwerken, indien deze relevant zijn voor het legitieme doel van het berekenen van onze inkomsten.

Dit soort informatie over u wordt gegroepeerd met vergelijkbare gegevens, om ons zo te helpen statistieken samen te stellen over het gebruik van onze services.

HOE WE JE GEGEVENS BESCHERMEN EN BEVEILIGEN

We besteden veel zorg aan het implementeren en onderhouden van de beveiliging van onze website, zodat we je kunnen verzekeren dat we je gegevens beveiligen en vertrouwelijk houden, gegevensdiefstal, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking voorkomen door de nieuwste technologieën en software te implementeren.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

We zullen je Persoonsgegevens onder geen beding delen met derden, behalve als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Desalniettemin kunnen we om technische en financiële redenen niet-persoonlijke informatie delen met i) onze zakenpartners, omdat we deze mogelijk nodig hebben om betalingen te berekenen, fraude op te sporen of beveiligings-/technische problemen op te lossen, en om te zorgen voor naleving van de regelgeving en ii) met enige relevante autoriteit, indien en voor zover wettelijk vereist.

DATA OVERDRACHT

Aangezien we in Zweden zijn gevestigd, reizen je gegevens naar ons als je ons van buiten Europa bezoekt. Of u nu wel of geen inwoner bent van de EER, wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming krijgen bij overdracht buiten de EER.

PERIODE VAN GEGEVENSBEWARING

We bewaren de gegevens die we hebben verzameld zo lang als nodig is om het legitieme belang te vervullen dat ons heeft geleid tot het verzamelen ervan of totdat je ons verzoekt om deze te verwijderen.

De gegevens die we verzamelen met Google Analytics, gebruiken we over het algemeen met hun standaardinstellingen, die uw gebruiksgegevens gedurende 24 maanden vanaf de verzameldatum bewaren.

De gebruikersprofielgegevens die we verzamelen op basis van uw voorkeur/volggedrag, bewaren we gedurende 30 dagen vanaf de verzameldatum.

UW GEGEVENS, UW RECHTEN

Uw algemene rechten zijn:

(a) het recht op toegang - je kunt om kopieën van je persoonsgegevens vragen;

(b) het recht op rectificatie - je kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;

(c) het recht om te wissen - je kunt ons vragen om je persoonlijke gegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken - je kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid - je kunt vragen dat wij je persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie of aan jou;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - je kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(h) het recht om toestemming in te trekken - voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van je persoonsgegevens toestemming is, kan je die toestemming intrekken.

NEEM CONTACT OP

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Leadstar Media AB, een bedrijf geregistreerd in Zweden onder registratienummer 556913-7622, ​​en ons hoofdkantoor is gevestigd op Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm.

Als je verzoeken hebt met betrekking tot je Persoonsgegevens die niet zijn beantwoord door dit Privacybeleid, inclusief verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen, te verwijderen, bij te werken, te wijzigen of over te dragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze DPO via privacy@leadstarmedia.com.